Byte av fasadtegel i Ängelholm

År: 2014
Projekt: restaurering av ytterväggar 1500 m2

 

Byte av fasadtegel

Byte av fasadtegel i Ängelholm

Fasaden under renovering

 

Byte av fasadtegel

Byte av fasadtegel i Ängelholm

Fasaden under renovering

 

12 + 3 =