Byte till luftad fasad, Råå

År: 2014
Projekt: restaurering av väggar ca 1000 m2

 

Byte till luftad fasad

Byte till luftad fasad

Fasaden unde renovering

 

9 + 15 =