Fasadrenovering, Norra Vallgatan, Malmö åt Cityfastigheter

Projekt: Fasadrenovering med tillhörande arbeten så som putslagning, takarbeten, plåt, mjukfog och målning.

Beställare: Malmö Cityfastigheter

Projektår: 2016

Om Beställaren:

Malmö Cityfastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Malmö Cityfastigheter ägs direkt eller indirekt av cirka 10 privatpersoner, alla med anknytning till Malmö.

I nuläget äger Malmö Cityfastigheter tretton fastigheter innehållande butiker, kontor, restauranger, garage och bostäder. Ett fastighetsbestånd på 75 000 kvm. Malmö City har cirka 250 hyresgäster vilka består av såväl företag, myndigheter, organisationer som privatpersoner. Big Bowl, Länsarbetsnämnden, Citymail och Region Skåne är några som valt Malmö City som hyresvärd.

Malmö Cityfastigheter fokuserar på en marknad, Malmös innerstad. Detta har bidragit till stor kunskap om marknaden och nära kontakt med hyresgästerna, leverantörerna, beslutsfattarna m fl. I dagsläget bevakas samt utvärderas samtliga fastigheter som blir till salu inom Malmö Citys område.

Malmö Cityfastigheter
Norra Vallgatan Malmö

Malmö Cityfatigheter

Fasaden.

Putslagning

Malmö Cityfastigheter Norra Vallgatan putslagning

Putslagning

Mjukfog

Malmo Cityfastigheter Norra Vallgatan mjukfog

Mjukfog

Fasadarbete

Malmo Cityfastigheter Norra Vallgatan fasadarbete

Fasadarbete

15 + 11 =