Omfogningsarbete av Höganäs vattentorn

Projekt: Projektet omfattar omfogningsarbete, tvättning, restaurering och underhåll av Höganäs vattentorn.

Projektår: År: 2016

Omfogningsarbete

Höganäs vattentorn

Arbetslaget

Höganäs vattentorn

Högtryckstvätt

Höganäs vattentornHöganäs vattentorn

Höganäs vattentorn

Hoganas vattentorn

15 + 6 =