Oxhallen i Helsingborg

År: 2014
Projekt: renovering av tak, väggar och pelare

 

Blästring av pelare

Fasad & Kakel renovering av Oxhallen i Helsingborg

Blästring av pelare

 

Blästring av väggar

Fasad & Kakel renovering av Oxhallen i Helsingborg

Blästring av väggar

 

Putsning av väggar

Fasad & Kakel renovering av Oxhallen i Helsingborg

 

Putsning av väggar

14 + 15 =