Takarbete Kv. Sandvången i Landskrona

Projekt: Takarbete så som takrenovering och takläggning av 1460 kvm tak

Beställare: Landskornahem

Projektår: 2016

Planritningar

kv sandvången i Landskrona

Kv. Sandvången i Landskrona

Det gamla taket

kv sandvången i Landskrona

Det nya taket

kv sandvången i Landskrona

Det nya taket

kv sandvången i Landskrona

Under arbetet

kv sandvången i Landskrona

Under arbetet

kv sandvången i Landskrona

Beställare: AB Landskronahem

Den 26 juni 1942 höll AB Landskronahem sitt första styrelsemöte. Landskrona Drätselkammares bostadskommitté hade lagt ett förslag till stadsfullmäktige och den 20 april 1942 bildades en nytt Kommunalt bolag, vars främsta syfte var:
”att övertaga och förvalta de nu planerade bostadshusen men också att framdeles, om så befinnes lämpligt, övertaga eller förvalta de bostadshus, som nu ägas av staden.”

Kv. Sandvången – Barnvänligt med parkkänsla.

Barnvänligt och mycket attraktivt område med stora parkliknande grönytor. Diverse servicebutiker och förskola finns i området samt goda bussförbindelser. Cykelavstånd till skola, havet och centrum.

13 + 4 =