Stambyte

Stambyte

  Stambyte i Landskrona År: 2015 Projekt: stambyte och renovering av badrum   Stambyte Stambyte i Landskrona beställare Skanska   Fasad   Fasaden för renoveringen Namn E-postadress Meddelande 6 + 15 =...
Oxhallen i Helsingborg

Oxhallen i Helsingborg

Oxhallen i Helsingborg
Projekt: renovering av tak, väggar och pelare. År: 2014

Fasadrestaurering av Slagthuset i Helsingborg

Fasadrestaurering av Slagthuset i Helsingborg

Slagthuset i Helsingborg År: 2012 Projekt: restaurering av väggar 20000 m2 Fasad Slagthuset i Helsingborg, fasaden efter renoveringen Förbesikning Slagthuset i Helsingborg, förbesiktning av väggar Förbesiktning av väggar Förbesiktning av väggar Murning Murning av...