Omfogningsarbete av Höganäs vattentorn

Omfogningsarbete av Höganäs vattentorn

Omfogningsarbete av Höganäs vattentorn Projekt: Projektet omfattar omfogningsarbete, tvättning, restaurering och underhåll av Höganäs vattentorn. Projektår: År: 2016 Omfogningsarbete Arbetslaget Högtryckstvätt Höganäs vattentorn Namn E-postadress Meddelande 13 + 8 =...
Omfogning av tegel i Helsingborg

Omfogning av tegel i Helsingborg

  Omfogning av tegel St. Clemensgatan i Helsingborg Projekt: omfogning av tegel som omfattar fogning, blästring, lagning och underhållsarbete av 2000 m2 fasad Projektår: 2014 Omfogning av tegelfasad utförs oftast i samband med renoveringar av gamla slitna fogar...
Byte av fasadtegel i Ängelholm

Byte av fasadtegel i Ängelholm

  Byte av fasadtegel i Ängelholm År: 2014 Projekt: restaurering av ytterväggar 1500 m2   Byte av fasadtegel Fasaden under renovering   Byte av fasadtegel Fasaden under renovering   Namn E-postadress Meddelande 10 + 5 =...
Fasadfogning i Helsingborg

Fasadfogning i Helsingborg

  Fasadfogning i Helsingborg År: 2013 Projekt: restaurering av ytterväggar ca 10000 m2   Fasadomfogning Fasaden efter renovering   Fasadfogning Fasaden för renovering   Fasadfogning   Fasad & Kakel Fasadfogning Fasad & Kakel...
Fasadrenovering i Landskrona

Fasadrenovering i Landskrona

 Landskrona År: 2013-2014 Projekt: Fasadrenovering, blästring, fönsterarbete, målning, fogning och murning Fasad Fasaden efter renovering   Fasadarbete Fönsterarbete Putsning Fönsterarbete Fasadarbete Namn E-postadress Meddelande 1 + 14 =...